Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Boardroom | Virtual boardroom

De New York Stock Exchange eist dat het besturen van alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar dezelfde zelfevaluatie uitvoeren om vast te stellen of het comités en haar commissies effectief functioneren. ” één Het doel van die oefening is ervoor bij zorgen datgene besturen belanden bemand en geleid bij gepaste manier; dat bestuurders, individueel en collectief, effectief zijn bij het nakomen van hun verplichtingen; en dat daar betrouwbare processen zijn vanwege aan het basisvereisten erbij voldoen op gebieden zoals strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, hoewel veel directeuren tevreden is met een taak dat zij plus hun medebestuursleden vervullen, het boardevaluaties plus de feest van een directiekamer langs verschillende belangrijke dimensies bij kort schieten. Volgens een onderzoek van The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan het Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op beslist schaal met 1 zelfs 5 boven termen betreffende effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” zijn en één “niet met allemaal effectief “). Het overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hun board aangaande de vaardigheden en belevenis beschikt die nodig zijn om toezicht te houden bij hun bedrijf.

digital boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijkertijd significante negatieve gevoelens eruit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Slechts de helft (55%) met de diensten die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en slechts een derde (36%) is van mening dat hen bedrijf een prestaties van individuele bestuurders zeer goed karaf beoordelen. Meer aandacht voor individuele beoordeling is beslist noodzakelijke stap om de prestaties betreffende de groep geaggregeerd bij waarborgen. Bestuurders hebben ook slechts beslist bescheiden tevredenheid over een dynamiek van de directiekamer. Slechts tweederde (64%) met de bestuurders is ervan overtuigd dat hun bestuur open bepaling voor nieuwe standpunten; maar de helft is ervan overtuigd dat hun bord de vaardigheden van allemaal bestuursleden benut; en minder dan het helft (46% procent) is ervan overtuigd dat hun bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is betreffende mening datgene een sector van het bestuurders beslist te omvangrijke invloed bezit op beslissingen van het raad van bestuur (een dynamiek die “een bestuur binnen een raad” werd genoemd). Een typische directeur is met mening datgene ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur moet worden verwijderd omdat deze persoon niet effectief zijn. Dit bestaan verontrustende statistieken die suggereren dat veel bedrijven genkel raadsevaluaties gebruiken om een bijdrage https://board-room.nl/ van hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties instellen doorgaans aan een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en worden vaak uitgevoerd door een general counsel of externe juridisch medewerker. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken en de bijbehorende standaarden. U onderzoekt bijvoorbeeld of u bedrijf zijn comités bij de passende manier heeft gestructureerd; of het handelsbedrijf voldoet aan de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank en andere statelijke en regulerende statuten; plus of de bedrijf zich houdt bij een reeks processen dat in overeenstemming zijn aan de kwasi beste praktijken die sinds bestuursorganen plus bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar ook meer waardevormende deel met het evaluatieproces van een raad zijn om de bijdrage betreffende individuele bestuurders en een interpersoonlijke en groepsdynamiek met bestuursleden te beoordelen. Bijvoorbeeld de bovenstaande gegevens aangeven, wordt deze oefening vaak niet met een rigoureuze manier uitgevoerd en in veel bureaus is dit helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met het echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Deze houding ben een vergissing. Hoewel u moeilijker plus tijdrovender zijn, biedt de beoordeling van individuele leden en interpersoonlijke dynamieken een grootste mogelijkheid tot verbetering door de rollen, de bijdrage plus de effectiviteit van allemaal bestuurslid erbij onderzoeken.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *